نهنگ آبی قسمت ۱۷ : مگنولیا

نهنگ آبی قسمت ۱۶ : زندانی

نهنگ آبی قسمت ۱۵ : ملاقات

نهنگ آبی قسمت ۱۴ : پیش از ملاقات

نهنگ آبی قسمت ۱۳ : مسیرهای فرعی

نهنگ آبی قسمت ۱۲ : سرگیجه

نهنگ آبی قسمت ۱۱ : گم شده

نهنگ آبی قسمت ۱۰ : ناشناس

نهنگ آبی قسمت ۹ : انعکاس

نهنگ آبی قسمت ۸ : اختلال

نهنگ آبی قسمت ۷ : اثرات جانبی

نهنگ آبی قسمت ۶ : فروپاشی

نهنگ آبی قسمت ۵ : مهره‌ پیاده

نهنگ آبی قسمت ۴ : بی خوابی

نهنگ آبی قسمت ۳ : فرار

نهنگ آبی قسمت ۲ : شریک جرم

نهنگ آبی قسمت ۱ : اعتراف