×

کتاب صوتی فضل و کمال (لوح اول)

کتاب صوتی صد قدح نوش (لوح اول)

کتاب صوتی شناخت دستگاههای موسیقی ایران – ساز و سَخن (لوح اول)

کتاب صوتی لِ ویولون (لوح اول – قسمت دوم)

کتاب صوتی لِ ویولون (لوح اول – قسمت اول)

آلبوم نهفت ۱ (لوح اول)

دومین جشنواره شعر و موسیقی مازندران (ککی – لوح اول)