×

کتاب صوتی زمین (منتخب شعر معاصر جهان)

کتاب صوتی شعر و زندگی استاد شهریار ۲

کتاب صوتی شعر و زندگی استاد شهریار ۱

کتاب صوتی شعرهای نیما

کتاب صوتی شب شعر

دومین جشنواره شعر و موسیقی مازندران (ککی – لوح اول)

دومین جشنواره شعر و موسیقی مازندران (ککی – لوح دوم)

آلبوم شعر و فریاد (آوازهایی برای عود)