آلبوم یادگاران

آلبوم سوی ایرانی جز

آلبوم نوستالژینامه

آلبوم خیال آمدنت

آلبوم باتلاق سازخونی

آلبوم در رویای مروارید

آلبوم کنسرت ارسباران

آلبوم خسرو مه رویان

آلبوم نبودی تو

آلبوم چنین مست