آلبوم نوستالژینامه

آلبوم خیال آمدنت

آلبوم باتلاق سازخونی

آلبوم در رویای مروارید

آلبوم کنسرت ارسباران

آلبوم خسرو مه رویان

آلبوم نبودی تو

آلبوم چنین مست

آلبوم سرود مرد سرگردان

آلبوم نوهنگام

آلبوم به موازات بی وزنی

آلبوم احوالات شخصی ۱۳ : آبگون