×

کتاب صوتی آوازهای پشت برگ ها

پلی‌لیست آوازهایی برای گیتار

کتاب صوتی شناخت دستگاههای موسیقی ایران – ساز و سَخن (لوح سوم)

آلبوم آوازهای محلی ایرانی

آلبوم شعر و فریاد (آوازهایی برای عود)