سالهای دور از خانه قسمت ۱

دخترعمو و پسرعمو

عزیز میلیون دلاری

پا تو کفش من نکن