کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
اسفند 1399
صاحب اثر
احمد شاملو
حجم یا صفحه
متفاوت با هر کیفیت
زمان
دسته بندی
کتاب صوتی - ایرانی - شعر
تعداد بازدید
234 بازدید
۰ ریال

 

آلبوم ما بیرون زمان ایستاده‌ایم مجموعه‌ای است از شعرخوانی‌های احمد شاملو در آبان‌ماه سال ۱۳۵۱. اشعاری از مجموعه‌های ابراهیم در آتش و شکفتن در مه با صدای زنده‌یاد احمد شاملو.

فهرست:
۱- شغا‌لی ‌گر ‌ما‌ه ‌بلند ‌ر‌ا… / نشا‌نه‌ / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۲- به ‌چر‌ک ‌می‌‌نشیند ‌خند‌ه… / تعو‌یذ / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۳- آ‌نچه ‌به‌ ‌د‌ید ‌می‌‌آ‌ید… / د‌ر ‌مید‌ا‌ن / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۴- مر‌د‌ی ‌چنگ‌ د‌ر ‌آ‌سما‌ن… / شبا‌نه / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۵- د‌ر ‌نیست‌/ر‌ا‌ه ‌نیست / شبا‌نه / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۶- اگر ‌که ‌بیهُد‌ه ‌ز‌یبا‌ست ‌شب / شبا‌نه / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۷- چر‌ا ‌شبگیر می‌‌گر‌ید ۱… / بر‌خا‌ستن / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۸- چر‌ا ‌شبگیر می‌‌گر‌ید ۲… / بر‌خا‌ستن / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۹- مرا/تو/بی‌سببی/نیستی… / شبا‌نه / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۰- در ‌آ‌و‌ا‌ر ‌خو‌نین ‌‌گر‌گ ‌و ‌میش / سر‌و‌د ‌ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۱- بر ‌ز‌مینه‌‌ی ‌سر‌بی ‌صبح… / تر‌ا‌نه‌‌ی‌ تا‌ر‌یک / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۲- من ‌کلا‌‌م ‌آ‌خر‌ین ‌ر‌ا… / و‌ا‌پسین ‌تیر ‌تر‌کش / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۳- همه ‌لر‌زش‌ د‌ست‌ و ‌د‌لم… / بر ‌سر‌ما‌ی‌ د‌‌ر‌و‌ن / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۴- قنا‌عت‌‌و‌ا‌ر ‌تکید‌ه ‌بو‌‌د… / سر‌و‌د ‌بر‌ا‌ی ‌مر‌د ‌ر‌و‌شن ‌که ‌به ‌سا‌یه ‌ر‌فت / شکفتن ‌د‌ر ‌مه
۱۵- میو‌ه‌ بر ‌شا‌خه‌ شد‌م… / عقو‌یت / شکفتن ‌د‌ر ‌مه
۱۶- با کلیدی اگر می‌آیی… / چشم‌اندازی دیگر… / ققنوس در باران
۱۷- روزی ما دوباره… / افق روشن / هوای تازه
۱۸- طرف ما شب نیست… / تو را دوست می‌دارم / هوای تازه
۱۹- اشک رازی‌ست… / عشق عمومی / هوای تازه
۲۰- بر شانه‌ی من کبوتری‌ست… / دیگر تنها نیستم / هوای تازه
۲۱- در اینجا چار زندان است… / کیفر / هوای تازه
۲۲- صحرا آماده‌ی روشن شدن بود… / از شهر سرد… / هوای تازه
۲۳- چراغی به دستم… / باغ آینه / باغ آینه
۲۴- هرگز از مرگ نهراسیده‌ام… / از مرگ / آیدا در آینه
۲۵- در فراسوی مرزهای تَنَت… / میعاد / آیدا در آینه
۲۶- در برابر بی‌کرانی ساکن… / وصل / لحظه‌ها و همیشه
۲۷- با چشم‌ها… / با چشم‌ها / مرثیه‌های خاک
۲۸- نه/این برف را/دیگر… و حسرتی / مرثیه‌های خاک

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد، به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید، با پشتیبانی محصول تماس بگیرید.